مسیرهایی که نسبت به اونا آشنایی ندارین، پای نذارین . خودروی معیوب شما شاید در بزنگاه واسه شما دردسر درست کنه.در هر گفتگو ای جواب بله بگیرین، گفتگو بر سر حقوق بیشتر، معاملات بزرگ و حتی یک کار روزمره


این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   چگونه صفحات شخصی در اینستاگرام را مشاهده کنیم؟!